Vidalı Mil Tahrikli Lineer Modül

lineerTRonik VM seri (vida + mil)

bilyalı vidalı mil – trapez vidalı mil tahrikli lineer modüller

vidalimil1.jpg

lineerTRonik VR seri (vida + ray)

bilyalı vidalı mil – trapez vidalı mil tahrikli lineer modüller

vidalimil2.jpg

lineerTRonik VRK seri (vida + ray)

bilyalı vidalı mil – trapez vidalı mil tahrikli lineer modüller

vidalimil3.jpg

lineerTRonik VRS seri (vida + ray)

bilyalı vidalı mil – trapez vidalı mil tahrikli lineer modüller

vidalimil4.jpg

Ürün Katalogları